VISA

Эмнэлгийн аялал жуулчлалын виз

C-3-3: богино хугацааны виз(90хоногоос доош)

Нэг удаагийн виз: нэг удаа ашиглагдана
Олон удаагийн виз: хоёр удаа ашиглагдана (6 сарын турш хүчинтэй)

G-1-10: урт хугацааны виз(1жилээс доош)
91хоногоос~ 1жилийн хугацаанд хүчинтэй
Урт хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлатай тохиолдолд хамаарна.

Мэдүүлэх материал (бүх улсад хамааралтай)

1. Цээж зураг
2. Гадаад паспорт болон хуулбар 1 хувь
3. Тухайн улсын болон солонгосын эмнэлгийн байгууллагаас гаргасан  эмчилгээ хийлгэхийг баталсан бичиг (жиш: онош, захилга өгсөн бичиг гм)

 

4. Төрөл садангийн лавлагаа
5. Санхүүгийн баталгаа (жиш:ажлын газрын тодорхойлолт, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар гм)
6. Асрагч явах шаардлагатай тохиолдолд үйлчүүлэгч болон асрагчийн холбоог тодорхойлсон лавлагаа

Бүрдүүлэх явц

Материалаа бэлдэх-> компанид эмнэлгийн захилгаа өгөөд захилгын дугаараа авах-> үйлчлүүлэгч тухайн улс дах ЭСЯ-д хандан виз мэдүүлэх