VISA

Эмнэлгийн аялал жуулчлалын визC-3-3: богино хугацааны виз(90 хоногоос доош)

Нэг удаагийн виз: нэг удаа ашиглагдана.
Олон удаагийн виз: хоёр удаа ашиглагдана (6 сарын турш хүчинтэй).G-1-10: урт хугацааны виз(1жилээс доош)
91 хоногоос ~ 1жилийн хугацаанд хүчинтэй.
Урт хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай тохиолдолд хамаарна.Мэдүүлэх материал (бүх улсад хамааралтай)

1. Цээж зураг
2. Гадаад паспорт болон хуулбар 1 хувь
3. Тухайн улсын болон солонгосын эмнэлгийн байгууллагаас гаргасан  эмчилгээ хийлгэхийг баталсан бичиг (жиш: онош, захилга өгсөн бичиг гм)
 

4. Төрөл садангийн лавлагаа
5. Санхүүгийн баталгаа (жиш: ажлын газрын тодорхойлолт, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар гм)
6. Асрагч явах шаардлагатай тохиолдолд үйлчүүлэгч болон асрагчийн холбоог тодорхойлсон лавлагааБүрдүүлэх явц

Материалаа бэлдэх-> Компанид эмнэлгийн захилгаа өгөөд захилгын дугаараа авах-> үйлчлүүлэгч тухайн улс дах ЭСЯ-д хандан виз мэдүүлэх