Байгууллагын онцлог бүтэц

1. Үйлчлүүлэгч эмнэлгээр үйлчлүүлээд зөвхөн тухайн гарсан төлбөрийг л эмнэлэгт шууд төлнө.

2. KMTC нь эмнэлгийн зөвлөгөө болон захиалгын үйлчилгээг үнэгүй үзүүлнэ. * Зөвхөн үйлчлүүлэгч эмнэлгийн орчуулагч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд орчуулгын төлбөрийг төлнө.

3. Тухайн эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчийн төлсөн төлбөрт үндэслэн KMTC д маркетингийн төлбөрийг төлнө.


Эмнэлгийн үзлэг болон эмчилгээний дэлгэрэнгүй  мэдээлэл авахыг хүсвэл

Утас: +82-70-4639-7283 (Монгол)

           +82-70-4639-7281 (Солонгос)

Монгол дахь оффисын дугаар  :

            9505-4415, 9199-8109, 9699 - 5569

И-мэйл: ubiqe@naver.com

​​
Messenger: krmedical911 (Yahoo  & Skype)

© 2013 by Korea Medical Tourism Center   operated by  Ubique Co., Ltd.

Хаяг: 514 hyundai itel ,1457 dunsan-dong, seo-gu, , Daejeon Metropolitancity (zip: 302-831), KOREA