About US. Компаний танилцуулга

Эмнэлгийн аялал жуулчлалын компани болох Эс Жэй Юбик нь 2013 оноос Солонгосын Эрүүл мэндийн яамнаас хүлээн зөвшөөрсөн “Гадаад үйлчлүүлэгч татагч шилдэг байгууллага”-р шалгарсан ба Medical Korea хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байна.
Бид Монгол, Орос, Казахстан, CIS орнууд болон Хятад, Япон, Зүүн Өмнөд Азийн орнуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж буй ба БНСУ-н дээд зэрэглэлийн болон мэргэшсэн тусгай эмнэлгүүдтэй хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гадаад үйлчлүүлэгчдийн хамгийн тохирсон эмнэлгийг санал болгон дээд зэрэглэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Үйлчлүүлэгч татах

 

Үйлчлүүлэгч татах: гадаадын үйлчлүүлэгч БНСУ-н эмчилгээний үйлчилгээтэй танилцахад бүхий л талаас нь дэмжих (жиш: эмчилгээний зөвлөгөө, зардлын тооцоо, цаг авах, орчуулга) гэх мэт үйлчилгээ.

Эрүүл мэндийн солилцоо

 

Гадаадын олон орны эрүүл мэндийн байгууллагууд болон Солонгос улсын эрүүл мэндийн байгууллагын хооронд харилцаа холбоо тогтооход зуучлах үйлчилгээ

FAM TOUR

(Familiarization Tour)

 

Солонгосын эрүүл мэндийн байгууллагуудаар айлчлахад дэмжих (Солонгосын 5 том эмнэлэгтэй очиж танилцах болон  VIP эмчилгээний аялалтай биеэр танилцах

Дижитал эмнэлэг

 

Юбиквотосд үндэслэсэн дижитал эмнэлэг байгуулах, барих санал

Эмнэлгийн үзлэг болон эмчилгээний дэлгэрэнгүй  мэдээлэл авахыг хүсвэл

Утас: +82-70-4639-7283 (Монгол)

           +82-70-4639-7281 (Солонгос)

Монгол дахь оффисын дугаар  :

            9505-4415, 9199-8109, 9699 - 5569

И-мэйл: ubiqe@naver.com

​​
Messenger: krmedical911 (Yahoo  & Skype)

© 2013 by Korea Medical Tourism Center   operated by  Ubique Co., Ltd.

Хаяг: 514 hyundai itel ,1457 dunsan-dong, seo-gu, , Daejeon Metropolitancity (zip: 302-831), KOREA