Services

Online-р эмчилгээтэй холбогдох мэдээллээр үйлчлэх (англи, монгол, орос хэл)
англи хэл / монгол хэл / орос хэл
Цаг авах үнэгүй үйлчилгээ: Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл

Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл (нэр, төрсөн огноо, хүйс, харъяалал)

Эмчилгээний үнэгүй зөвлөгөө өгөхөд

Тодорхой шинж тэмдэг, шинжилгээний бичиг, зураг (зураг, X-ray, MRI, CT гм ) шаардлагатай

Эмчилгээний аялал жуулчлалын визний үйлчилгээ: 
Өөрийн улсын эмнэлгийн шинжилгээний бичиг, гадаад паспорт, цээж зураг, БНСУ-н эмнэлэгт цаг авсан бичиг шаардлагатай.
Эмнэлгийн үзлэг болон эмчилгээний дэлгэрэнгүй  мэдээлэл авахыг хүсвэл

Утас: +82-70-4639-7283 (Монгол)

           +82-70-4639-7281 (Солонгос)

Монгол дахь оффисын дугаар  :

            9505-4415, 9199-8109, 9699 - 5569

И-мэйл: ubiqe@naver.com

​​
Messenger: krmedical911 (Yahoo  & Skype)

© 2013 by Korea Medical Tourism Center   operated by  Ubique Co., Ltd.

Хаяг: 514 hyundai itel ,1457 dunsan-dong, seo-gu, , Daejeon Metropolitancity (zip: 302-831), KOREA